Mikro e-Defter

e-Defter

e-Defter – Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’na ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler programdan yararlanabilir. uygulamad ile GİB’in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan ‘Yevmiye Defter’ ve ‘Defter-i Kebir’ belgelerinin elektronik olarak GİB’e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklama hizmeti e-Mikro tarafından sağlanır.

My e-Defter

Uygulama ile GİB’in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan “Yevmiye Defteri”’ . “Defter-i Kebir”’ belgelerinin elektronik olarak GİB’e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklanma hizmeti e-Mikro tarafından sağlanır.

My e-Defter Avantajları:

  • İşletmeler e-fatura kullanıcısı olmadan e-defter uygulamasından yararlanabilir.
  • Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu’nun genel tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması yeterlidir.
  • Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlar.
  • İşgücü ve zaman tasarrufu sağlar.
  • Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortak bir format ve standartta sağlar.
Ask Question Thumb
BİZE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN.

Sizi Arayalım