• Blog
  • Müşteri Girişi(Ticket)
  • Ticket
  • İletişim
  • E-Katalog

Mikro e-Defter

e-Defter Nedir?

Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu, tüccar ve işletmeler için yevmiye ve büyük defter gibi belli defterlerin tutulmasını zorunlu kılar. E-Defter de tutulması zorunlu olan defterlerde bulunan bilgileri içeren bir elektronik kayıtlar bütünüdür. Bu sistemde defterler dijital ortamda tutulur ve Maliye Bakanlığı’na elektronik imzayla berat verilir. 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter’den yararlanabilir.

My e-Defter Avantajları:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği standartlarda hazırlanan yevmiye defteri ve defter-i kebir belgelerini elektronik ortamda GİB’e kolaylıkla gönderebilirsiniz.

  • Mikro Yazılım e-Fatura kullanıcısı olmasanız bile My e-Defteri kullanabilir, e-Defter hizmetimizden yararlanabilirsiniz.
  • GİB ID’si, e-Belge detayları vb. veriler otomatik olarak e-Defter modülünüze aktarılır.
  • Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırır, elektronik ortamda kolayca işlem yaparsınız. İş gücünden ve zamandan tasarruf sağlarsınız.
  • İç ve dış denetime ortak bir format ve standartta hazır olursunuz.
Ask Question Thumb
BİZE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN.

Sizi Arayalım