Menu

0324 237 0767

info@dbt.com.tr

e-Dönüşümün lider markası Mikro Yazılım ile Firmanızın e-Dönüşümünü tamamlayın

Misyonumuz

Yenilikçi yaklaşımlarla ve yeni teknolojilerin olanaklarını kullanarak, müşterilerimiz için yeni değerler yaratma misyonumuzu simgeler.

DORA Bilişim Teknolojileri bu misyon doğrultusunda, günümüzün yoğun rekabet koşullarında zorlu bir değişim süreci yaşayan kuruluşlara, değişim sürecinin en güçlü stratejik destek aracı olan bilişim sistemlerinin etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak çözüm ve hizmetleri sunar.

DORA Bilişim Teknolojileri, sürekli gelişen teknolojilerin, birbirileri ile iç içe geçmiş uygulama alanlarında, kurumların, bilgi teknolojisi yolculuğunu kolaylaştıran, elde edilen kazanımları artıran ve yenilikçi yaklaşımlarla yeni değerler üreten güvenilir bir İş Ortağı olmayı hedefler. Sunulan her iyi hizmetin başarı olarak geri döneceğine inanan DORA, önceliklerini müşterilerinin yararını gözeterek saptamaktadır.

DORA kurumsal bilgi sistemleri stratejilerinin belirlenmesinden doğru mimarilerle yapılandırılmasına, omurga uygulamalarla güçlendirilmesine, sürekli değişimin gerektirdiği yeni teknoloji çözümlerinin geçmiş yatırımlarla entegrasyonuna, sistemlerin optimum çalışmasına ortam hazırlayan operasyonel desteğe kadar uzanan geniş bir alanda danışmanlık, uygulama geliştirme, teknik destek ve eğitimi hizmetleri sunmaktadır.

Elektronik ödeme altyapıları, elektronik fatura sunum ve tahsilatı, kurumsal kaynak planlama, operasyonel sistemler, portaller, kurumsal güvenlik, ve kiosk sistemleri gibi alanlardaki çözümlerimiz, birlikte çalıştığımız kurumları yeni iş modelleriyle e-iş süreçlerine taşımaktadır. Gücünü başarılarını kanıtlamış deneyimli personelden oluşturduğu ekibinden ve çalışma ilkelerinden alan DORA, sunduğu her iyi hizmetin başarı olarak geri döneceğine inanarak çalışmakta ve önceliklerini müşterilerinin yararlarını gözeterek saptamaktadır.

Gerek müşterileriyle gerekse ekibiyle doğruluk, açıklık ve güven ilişkisi kurma ilkelerini benimseyen DORA, profesyonelliğinden ve inandığı etik standartlarından hiçbir zaman ödün vermemektedir. Müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını önceden görerek bu ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün ve hizmetler için sürekli çalışan ve öğrenen DORA, organizasyon yapısı içinde ekip çalışmasına büyük önem vermekte, bir yanda bireysel yaratıcılığı desteklerken, diğer yanda çalışmaların kalite güvencesi olan ekip çalışmasını, özenle yürütmektedir.