C# Eğitimleri


C# EğitimleriC# Object Oriented Programming (OOP – Nesne Yönelimli Programlama) ile birlikte, yazılımın mühendislik ve mimari yapıları detaylı şekilde incelenerek, performanslı ve güçlü uygulamaların nasıl oluşturulduğunun üzerinde durulur. Katılımcılara C#’ın tam uyumlu olduğu OOP ile yazılım geliştirme süreçlerinde ekip üyeleri arasındaki hiyerarşi ve düzeni sağlayacak bir bakış açısı kazandırmak da hedefler arasındadır.​​

  Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş

  Object Orientented Programming Nedir?
  Nesne Tabanlı Programlama Dilleri Nelerdir?​
  Nesne Nedir?​​
  Object Oriented Prensipleri
  Sınıf Kavramı

  Sınıf Nedir?
  Sınıf Nasıl Oluşturulur?
  Instance,Field,PropertyEncapsulation,Access Modifiers,Constructor
  Referance Types ve Value Types Kavramları
  Struct,Static Class, Static Member
  Inheritance
  Polymorphism
  Abstract Class
  Sealed Class

  Enum
  Enum

  Interface
  Interface
  Delegate ve Event

  Delegate
  Event
  Collection Kullanımı

  List Kullanımı (List, IList, ICollection)
  Dictionary
  IEnumabrable
  Custom Exception

  Custom Exception Nesneleri Oluşturmak

Eğitiminin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.


Ask Question Thumb
Sorunuz mu Var?

Bize Soru Sorun